Fickentscher, T. . (2020) „Wymagania dotyczące delegowania suwerennych praw na Unię Europejską, czyli tzw. formalna kontrola transferu: Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2020 r., FCC 2 BvR 739/17”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), s. 153–160. doi: 10.26881/gsp.2020.4.11.