Gajda, A. . (2020) „Prawo żądania ujawnienia danych osobowych podmiotu naruszającego dobra osobiste w Internecie jako element prawa do sądu: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CZP 78/19”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), s. 170–177. doi: 10.26881/gsp.2020.4.13.