Bernat, M. . (2019) „Realizacja znamion występku rozpijania małoletniego: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 lipca 2015 r., II AKa 236/15”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), s. 100–110. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5231 (Udostępniono: 13 kwiecień 2024).