Kowalczyk, B. J. (2019) „Rhodian law as a prototype of the claim for damage”, Gdańskie Studia Prawnicze, (3(43)/2019), s. 203–215. doi: 10.26881/gsp.2019.3.16.