Rosas, A. . (2019) „The Enlarged Scope of the EU’s Common Commercial Policy”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 25–44. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5260 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).