Symonides, J. . (2019) „Czy «ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane» są źródłem prawa miedzynarodowego publicznego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 45–55. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5261 (Udostępniono: 25 wrzesień 2023).