Jasudowicz, . T. . (2019) „Meandry demokracji i dobrej wiary w systemie europejskiej konwencji praw człowieka - w poszukiwaniu zdrowego nurtu”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 87–111. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5264 (Udostępniono: 1 kwiecień 2023).