Łasak, K. . (2019) „Domniemanie równoważnej ochrony, a margines działania państwa na tle wyroku europejskiego trybunału praw człowieka w sprawie O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd przeciwko Irlandii”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 113–128. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5265 (Udostępniono: 2 październik 2023).