Kardos, G. . (2019) „The European Charter for Regional or Minority Languages: some of it’s characteristics and the future of supervisory mechanism”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 193–203. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5269 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).