Kowalska, R. . (2019) „Czynności konsulów na wniosek organów wymiaru sprawiedliwości - stary model opierający się na potrzebie zmian”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 251–272. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5274 (Udostępniono: 30 wrzesień 2023).