Hannikainen, L. . (2019) „Russia and International Law”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 273–283. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5275 (Udostępniono: 4 październik 2023).