Zeidler, . K. . (2019) „Prakseologia międzynarodowa, czyli przypomnienie pewnego pomysłu”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 301–310. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5277 (Udostępniono: 29 maj 2024).