Ciechanowicz-McLean, J. . (2019) „Zasady globalnego prawa środowiska”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 311–323. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5278 (Udostępniono: 1 październik 2023).