Topolska, P. . (2019) „Prawo do czystego środowiska naturalnego - od deklaracji sztokholmskiej po eksplorację kosmiczną”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 325–335. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5279 (Udostępniono: 25 wrzesień 2023).