Bąkowski, T. . (2019) „Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w kontekście źródeł prawa miedzynarodowego publicznego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 337–344. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5280 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).