Szmyt, A. . (2019) „Trybunał obrachunkowy Unii europejskiej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 345–353. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5281 (Udostępniono: 20 kwiecień 2024).