Koncewicz, . T. T. . (2019) „Procedural Friend or Foe? The advocate general in the court of justice of the European Union revisited”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 385–400. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5285 (Udostępniono: 29 marzec 2023).