Zalewski, W. . (2019) „Rwandyjskie sądy Gacaca a sądownictwo międzynarodowe - próba oceny efektywności rozwiązań hybrydowych w sprawach karnych na wybranym przykładzie”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 401–415. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5286 (Udostępniono: 2 kwiecień 2023).