Warylewski, J. . (2019) „Rozmiar, dynamika i struktura przestępczości seksualnej w Polsce, w latach 1989–2017”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 417–456. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5287 (Udostępniono: 1 kwiecień 2023).