Zajadło, J. . (2019) „Lord Mansfield i narodziny prawa autorskiego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 457–471. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5288 (Udostępniono: 4 październik 2023).