Bogusz, M. . (2019) „Dopuszczalność wstrzymania wykonania aktu prawa miejscowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 473–482. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5289 (Udostępniono: 20 marzec 2023).