Sylwestrzak, A. . (2019) „Skutki prawne przynależności krewnych do tzw. wielkiej rodziny”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), s. 483–495. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5290 (Udostępniono: 1 październik 2023).