Kubiak, R. (2021) „Zmiany w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ich systemowe konsekwencje”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), s. 29–45. doi: 10.26881/gsp.2021.1.02.