Bączyk-Rozwadowska, K. (2021) „Prawne aspekty wspomaganej prokreacji post mortem”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), s. 46–65. doi: 10.26881/gsp.2021.1.03.