Fras, M. (2021) „Odpowiedzialność deliktowa biegłego za szkodę spowodowaną wydaniem nieprawdziwej lub nieprawidłowej opinii w postępowaniu sądowym. Rozważania na tle najnowszej judykatury”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), s. 66–84. doi: 10.26881/gsp.2021.1.04.