Wałachowska, M. (2021) „Naruszenie prawa do dokumentacji medycznej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), s. 85–100. doi: 10.26881/gsp.2021.1.05.