Bargelli, E. i Bacciardi, E. (2021) „Odpowiedzialność medyczna we Włoszech po reformie “Gelli-Bianco” (ustawa z dnia 8 marca 2017 r., Nr 24)”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), s. 101–118. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5690 (Udostępniono: 25 wrzesień 2023).