Adrych-Brzezińska, I. (2021) „Ciężar dowodu w polskim prawie medycznym”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), s. 119–130. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5703 (Udostępniono: 26 maj 2024).