Majkowska-Szulc, S. (2021) „Ramy prawne certyfikacji wyrobów medycznych na przykładzie oprogramowania wspomagającego przepisywanie leków: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2017 r., C-329/16”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), s. 133–145. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5707 (Udostępniono: 3 październik 2023).