Zemła-Pacud, Żaneta (2021) „Przesłanki zdolności ochronnej dalszych zastosowań medycznych z tytułu SPC: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie C-673/18 Santen”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), s. 154–166. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5714 (Udostępniono: 25 wrzesień 2023).