Zeidler, K. . i Węgrzak, M. . (2021) „Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako kompleksowa gałąź prawa”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 11–27. doi: 10.26881/gsp.2021.2.01.