Yatsunami, R. Y. (2021) „Rozważania metodologiczne dotyczące międzynarodowego handlu dobrami kultury – podejście ze statystyki bayesowskiej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 28–46. doi: 10.26881/gsp.2021.2.02.