Leo Tarasco, A. . (2021) „Pluralizm własnościowy i publiczno-prywatne zarządzanie obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należącymi do Republiki Włoskiej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 47–67. doi: 10.26881/gsp.2021.2.03.