Lanciotti, A. . (2021) „Roszczenia restytucyjne z zakresu podwodnego dziedzictwa kultury – sprawa Brązu Getty’ego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 68–82. doi: 10.26881/gsp.2021.2.04.