Gerecka-Żołyńska, A. . (2021) „Międzynarodowe i ponadnarodowe uwarunkowania penalizacji nielegalnego wywozu dobra kultury z terytorium państwa uprawnionego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 83–98. doi: 10.26881/gsp.2021.2.05.