Zalasińska, K. . (2021) „Ograniczenia w wywozie materiałów bibliotecznych z Polski”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 99–109. doi: 10.26881/gsp.2021.2.06.