Magri, G. . (2021) „ Przegląd konwencji UNESCO (1970) i konwencji UNIDROIT (1995) oraz analiza ich wpływu na włoskie i europejskie prawo cywilne”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 110–124. doi: 10.26881/gsp.2021.2.07.