Łągiewska, M. . (2021) „Ratyfikacja konwencji UNIDROIT z 1995 r. − mrzonka czy realna perspektywa?”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 125–133. doi: 10.26881/gsp.2021.2.08.