Arsic, M. . (2021) „Mediacja w sporach dotyczących dóbr kultury – pro et contra”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 134–147. doi: 10.26881/gsp.2021.2.09.