Bieczyński, M. (2021) „Od Kodeksu Teodozjusza do konwencji z Nikozji – ochrona dziedzictwa kultury jako narzędzie sekularyzacji”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 148–172. doi: 10.26881/gsp.2021.2.10.