Spina, E. . (2021) „Stwierdzenie nieważności pozwolenia na wywóz dzieł sztuki w prawie włoskim – nowe instrumenty administracyjnoprawne a zasada pewności prawa”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 206–214. doi: 10.26881/gsp.2021.2.13.