Garaeva, D. . (2021) „Implementacja Rekomendacji UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego w kontekście granic dopuszczalnej zmiany”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 215–224. doi: 10.26881/gsp.2021.2.14.