Guss, A. . (2021) „Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako jeden z trzech wymiarów estetyki prawa”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 225–238. doi: 10.26881/gsp.2021.2.15.