Szatkowska, E. . (2021) „Prawna ochrona znaku towarowego po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych – kontrowersyjny sposób miasta Oslo na ochronę twórczości Gustawa Vigelanda: Wyrok Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie E-5/16 – Gmina Oslo”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 254–262. doi: 10.26881/gsp.2021.2.18.