Gadecki, B. . (2021) „Zasady wymiaru kary grzywny za przestępstwo zniszczenia zabytku: Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie IX Ka 688/17”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 263–268. doi: 10.26881/gsp.2021.2.19.