Gwardzińska, Żaneta . (2021) „Wpływ ochrony dziedzictwa naturalnego na zasady nieuczciwej konkurencji na przykładzie rosyjskiego rezerwatu przyrody Shulgan-Tash: Orzeczenie Sądu Arbitrażowego Republiki Baszkotorstanu w sprawie nr A07-19495/19”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 276–280. doi: 10.26881/gsp.2021.2.21.