Plata, A. . (2021) „Roszczenie państwa dotyczące prawa własności dobra kultury jako suwerenny akt władzy a problem jurysdykcji krajowej: Wyrok Sądu Apelacyjnego dla Drugiego Okręgu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie nr 19-2171-cv”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 281–288. doi: 10.26881/gsp.2021.2.22.