Guss, A. . (2021) „Międzynarodowa Konferencja«Konwencja UNIDROIT z 1995 r. – Dobra kultury na skrzyżowaniu praw i interesów» z okazji 25. rocznicy Konwencji UNIDROIT w sprawie skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury, 8-9 października 2020 r., Rzym, Włochy”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), s. 293–299. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6077 (Udostępniono: 18 maj 2024).