Ciechanowicz-McLean, J. (2021) „Instrumenty prawne ochrony klimatu przed uchwaleniem Europejskiego Zielonego Ładu (2019)”, Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), s. 9–20. doi: 10.26881/gsp.2021.3.01.