Gonet, W. (2021) „Problematyka prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa”, Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), s. 52–62. doi: 10.26881/gsp.2021.3.04.